Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA
Sídlo:
Nesluša 988, 02341 Nesluša
IČO:
37976150
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
08.10.2012
Koniec kontroly
29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť