Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MIKROREGIÓN BYSTRICKÁ DOLINA
Sídlo:
Stará Bystrica 537, 02304 Stará Bystrica
IČO:
37905805
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
19.09.2012
Koniec kontroly
25.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť