Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Informačné centrum mladých ORAVA
Sídlo:
Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín
IČO:
31904858
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
16.09.2012
Koniec kontroly
06.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť