Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SAD LIORBUS, a. s.
Sídlo:
Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok
IČO:
36403431
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-052/2012/1120

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2012/1120
Účel
Preveriť systém financovania, cenotvorby, zmluvných vzťahov s prepravcami v regionálnej autobusovej
Začiatok kontroly
26.09.2012
Koniec kontroly
07.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť