Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský zápasnícky zväz
Sídlo:
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
31791981
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
02.10.2014
Koniec kontroly
17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Slovensky zapasnicky zvaz_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 223 KB, Dátum zverejnenia: 17.11.2014

KA-046/2012/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na plnenie úloh Národného programu rozvoja športu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2012/1030
Účel
Preveriť plnenie hlavných úloh a opatrení v jednotlivých oblastiach Národného programu rozvoja šport
Začiatok kontroly
22.01.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť