Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Babín
Sídlo:
Babín 50, 02952 Babín
IČO:
00314382
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-089/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-089/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
23.09.2012
Koniec kontroly
04.12.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Babín_089_2012_1110_1140.pdf
Veľkosť: 277 KB, Dátum zverejnenia: 04.12.2012

Späť