Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Sídlo:
Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad
IČO:
37937758
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-050/2012/1030

Kontrola vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2012/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce na podporu znižovan
Začiatok kontroly
15.05.2012
Koniec kontroly
16.07.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť