Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Uhliská
Sídlo:
Uhliská 104, 93505 Uhliská
IČO:
00587621
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-038/2022/1100

Nakladanie s verejnými prostriedkami a majetkom obce Uhliská
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2022/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
16.02.2022
Koniec kontroly
28.04.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
28.01.2015
Koniec kontroly
02.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Uhliska_015_2015_1130_1110.pdf
Veľkosť: 191 KB, Dátum zverejnenia: 02.03.2015

KA-080/2012/1110

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov
Číslo kontrolnej akcie
KA-080/2012/1110
Účel
Overiť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a p
Začiatok kontroly
27.02.2012
Koniec kontroly
29.04.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Sprava_o_vysledku_Uhliska_080_2012_1110_1100 (1).pdf
Veľkosť: 175 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2012

Späť