Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum právnej pomoci
Sídlo:
Námestie slobody 12, 81005 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30798841
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-014/2014/1021

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR v roku 2012 a v I. polroku 2013 vo vybraných subjektoch verejnej správy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2014/1021
Účel
Prekontrolovať splnenie, resp. plnenie opatrení prijatých kontrolovaným subjektom z predchádzajúcich
Začiatok kontroly
30.11.2014
Koniec kontroly
18.12.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Centrum právnej pomoci_014_2014_1021_1021.pdf
Veľkosť: 227 KB, Dátum zverejnenia: 18.12.2014

KA-091/2012/1030

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v Centre právnej pomoci
Číslo kontrolnej akcie
KA-091/2012/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť pri vynakladaní finančnýc
Začiatok kontroly
07.10.2012
Koniec kontroly
22.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_CPP_091_2012_1030_II.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 22.11.2012

Späť