Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Soblahov
Sídlo:
Soblahov 366, 91338 Soblahov
IČO:
00311987
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2022/1070

Príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanom počas pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2022/1070
Účel
Posúdiť účinnosť opatrení prijatých obcami na poskytovanie služieb občanom v reakcii na pandémiu COV
Začiatok kontroly
01.06.2022
Koniec kontroly
04.10.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
02.09.2012
Koniec kontroly
23.10.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Soblahov_045_2012_1140_1120_FIN.pdf
Veľkosť: 271 KB, Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Späť