Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Kráľová pri Senci
Sídlo:
Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci
IČO:
00306061
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-082/2012/1100

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využitia prostriedkov EÚ a verejných prostriedkov na výstavbu a údržbu cyklotrás 2006 - 2011.
Číslo kontrolnej akcie
KA-082/2012/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v
Začiatok kontroly
18.04.2012
Koniec kontroly
04.09.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť