Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
IUVENTA
Sídlo:
Karloveská 64, 84258 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00157660
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-015/2014/1030

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Začiatok kontroly
15.09.2014
Koniec kontroly
13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_IUVENTA_KA_015_2014_1030_1030 publ.pdf
Veľkosť: 309 KB, Dátum zverejnenia: 23.11.2014

KA-062/2012/1040

Kontrola úrovne využívania priamych grantov Európskej komisie v Slovenskej republike.
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2012/1040
Účel
Zmapovať všetky druhy priamych grantov, ktoré udeľuje a riadi Európska komisia. Zistiť stav využív
Začiatok kontroly
19.08.2012
Koniec kontroly
04.02.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť