Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov seniorov Dolinka
Sídlo:
ČSA 67/57, 96223 Očová
IČO:
45021813
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-034/2013/1070

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v poproduktívnom veku v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a vybraných dvoch miest v Banskobystrickom kraji.
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2013/1070
Účel
Preveriť mieru efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb a evidovanú potrebu a vybudovanú kapac
Začiatok kontroly
02.05.2013
Koniec kontroly
01.07.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť