Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Sídlo:
Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh
IČO:
36603350
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
20.03.2017
Koniec kontroly
22.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2013/1030
Účel
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Začiatok kontroly
11.02.2013
Koniec kontroly
03.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_VOU_056_2013_1030_1090_RMB.pdf
Veľkosť: 398 KB, Dátum zverejnenia: 03.04.2013

Späť