Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Breza
Sídlo:
Breza 0, 02953 Breza
IČO:
00314412
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
08.04.2013
Koniec kontroly
28.05.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o vysledku kontroly_obec Breza_62_2012_1180_1140.pdf
Veľkosť: 296 KB, Dátum zverejnenia: 27.05.2013

Späť