Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Sídlo:
Letná 9, 04200 Košice
IČO:
00397610
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
07.03.2013
Koniec kontroly
04.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť