Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Sídlo:
Námestie A. Hlinku 60, 03401 Ružomberok
IČO:
37801279
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
16.04.2013
Koniec kontroly
15.05.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť