Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu
Sídlo:
Šafárikovo nám. 6, 81806 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00397865
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
07.03.2013
Koniec kontroly
27.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_FM UK_059_2013_1040_1021.pdf
Veľkosť: 187 KB, Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Späť