Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sídlo:
Staromyjavská 59, 90701 Myjava
IČO:
00610721
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-056/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2013/1030
Účel
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Začiatok kontroly
06.03.2013
Koniec kontroly
24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť