Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
Sídlo:
Malacká cesta 63, 90218 Pezinok
IČO:
30801397
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-022/2022/1032

Využívanie systému eHealth
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2022/1032
Účel
Účelom KA bude preveriť funkčnosť systému eHealth a rozsah jeho využívania.
Začiatok kontroly
19.04.2022
Koniec kontroly
26.06.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2013/1030
Účel
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
10.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_PN Philippa Pinela_056_2013_1030_1080.pdf
Veľkosť: 421 KB, Dátum zverejnenia: 10.03.2013

Späť