Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Detská fakultná nemocnica Košice
Sídlo:
Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
IČO:
00606715
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
20.06.2016
Koniec kontroly
30.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-055/2013/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárenie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, dodržiavanie všeobecne záväzných prá
Začiatok kontroly
08.09.2013
Koniec kontroly
10.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť