Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obecný úrad Svätý Kríž, Drobná prevádzka
Sídlo:
Svätý Kríž 17, 03211 Svätý Kríž
IČO:
00518034
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
08.02.2013
Koniec kontroly
27.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obecný úrad Svätý Kríž, Drobná prevádzka_062_2013_1080_1140.pdf
Veľkosť: 136 KB, Dátum zverejnenia: 26.03.2013

Späť