Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Sídlo:
Moldavská cesta 2, 04199 Košice-Juh
IČO:
17078407
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
16.07.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SOS automobilova KE_017_2013_1030_1090.pdf
Veľkosť: 570 KB, Dátum zverejnenia: 16.07.2013

Späť