Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Sídlo:
Radlinského 13, 81107 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
30798868
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
16.10.2013
Koniec kontroly
31.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_USZZ_062_2013_1080_1030_publ.pdf
Veľkosť: 267 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2013

Späť