Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská správa ciest
Sídlo:
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
IČO:
00003328
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-019/2021/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2021/1120
Účel
Preveriť nastavenie a zisťovanie stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosti systému opráv a
Začiatok kontroly
14.06.2021
Koniec kontroly
29.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2016/1060

Kontrola plnenia opatrení v kapitole Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2016/1060
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude vyhodnotenie plnenia opatrení vykonaných kontrol v roku 2014 v rámci no
Začiatok kontroly
24.01.2016
Koniec kontroly
24.02.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2014/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest 1. triedy a súvisiacej infraštruktúry, realizovaných v rokoch 2010-2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2014/1060
Účel
Prekontrolovať hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov, uzatváranie zmlúv,
Začiatok kontroly
23.02.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2013/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu ciest 1. triedy a súvisiacej infraštruktúry, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2011-2012 na Slovenskej správe ciest (SSC)
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2013/1060
Účel
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných pr
Začiatok kontroly
16.05.2013
Koniec kontroly
29.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2009/0001

Kontrola vybraných investičných akcií realizovaných Slovenskou správou ciest
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2009/0001
Účel
Začiatok kontroly
08.02.2009
Koniec kontroly
24.03.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-032/2012/1060

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu ciest I. triedy, vrátane súvisiacej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-032/2012/1060
Účel
Preveriť uzatváranie zmlúv, dodržiavanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných p
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť