Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ráztočno
Sídlo:
Morovnianska 464/1, 97231 Ráztočno
IČO:
00318469
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
04.02.2015
Koniec kontroly
07.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Raztocno_KA-015_2015_1130_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 267 KB, Dátum zverejnenia: 07.04.2015

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
26.04.2013
Koniec kontroly
18.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Raztocno_KA_062_2013_1080_1120 publikovanie.pdf
Veľkosť: 124 KB, Dátum zverejnenia: 17.06.2013

Späť