Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ladomerská Vieska
Sídlo:
Ladomerská Vieska 132, 96501 Žiar nad Hronom
IČO:
00652199
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-011/2018/1060

Obnova a modernizácia verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2018/1060
Účel
Kontrola projektov na obnovu a modernizáciu verejného osvetlenie miest a obcí z pohľadu ich výkonno
Začiatok kontroly
18.07.2018
Koniec kontroly
27.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-038/2013/1140

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejených prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2013/1140
Účel
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní verejných
Začiatok kontroly
09.07.2013
Koniec kontroly
19.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Ladomerska Vieska_KA-038_2013_1140_1070.pdf
Veľkosť: 657 KB, Dátum zverejnenia: 19.11.2013

Späť