Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spojená škola
Sídlo:
Bytčica, Hlavná 2, 01009 Žilina
IČO:
00158615
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
06.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam o vysledku kontroly_Spojena skola_017_2013_1030_1140.pdf
Veľkosť: 122 KB, Dátum zverejnenia: 06.11.2013

Späť