Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Drienovec
Sídlo:
Drienovec 368, 04401 Drienovec
IČO:
00324108
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
08.02.2015
Koniec kontroly
17.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Drienovec_006_2015_1080_1090.pdf
Veľkosť: 380 KB, Dátum zverejnenia: 17.03.2015

Späť