Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie pre seniorov Skalica
Sídlo:
Pod hájkom 36, 90901 Skalica
IČO:
00596469
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
15.06.2014
Koniec kontroly
02.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zariadenie pre seniorov Skalica_uplne znenie_059_2014_1080_1130.pdf
Veľkosť: 413 KB, Dátum zverejnenia: 02.10.2014

Späť