Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
Sídlo:
Veterná 23/D, 93101 Šamorín
IČO:
36261611
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-018/2015/1130

Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2015/1130
Účel
Preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúci
Začiatok kontroly
14.06.2015
Koniec kontroly
26.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MPBH SAMORIN s.r.o_018_2015_1130_1130.pdf
Veľkosť: 205 KB, Dátum zverejnenia: 26.07.2015

Späť