Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TERMÁL s.r.o.
Sídlo:
Promenádna 3221/20, 93201 Veľký Meder
IČO:
34099336
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
09.07.2015
Koniec kontroly
11.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Termal s.r.o. Veľký Meder.pdf
Veľkosť: 242 KB, Dátum zverejnenia: 11.08.2015

Späť