Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vlastivedné múzeum v Galante
Sídlo:
Hlavná 976/8, 92400 Galanta
IČO:
36087033
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
12.02.2015
Koniec kontroly
16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Vlastivedne muzeum v Galante_016_2015_1090_1130 (2).pdf
Veľkosť: 414 KB, Dátum zverejnenia: 16.04.2015

Späť