Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov
Sídlo:
Štúrova 838/33, 96212 Detva
IČO:
37830571
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
25.06.2014
Koniec kontroly
02.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DD Detva_KA_059_2014_1080_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 235 KB, Dátum zverejnenia: 02.10.2014

Späť