Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie č. 18
Sídlo:
Plavecké Podhradie 18, 90636 Plavecké Podhradie
IČO:
30798281
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
17.06.2014
Koniec kontroly
29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DSS Plavecke Podhradie_059_2014_1080_1080_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 449 KB, Dátum zverejnenia: 29.09.2014

Späť