Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov dôchodcov Rača
Sídlo:
Pri vinohradoch 267, 83106 Bratislava-Rača
IČO:
30804191
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
20.10.2015
Koniec kontroly
23.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
29.10.2014
Koniec kontroly
20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DSS a ZPS Raca_059_2014_1080_1080_publikovanie.pdf
Veľkosť: 222 KB, Dátum zverejnenia: 20.11.2014

Späť