Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Čižatice
Sídlo:
Čižatice 0, 04447 Čižatice
IČO:
00324086
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
03.02.2015
Koniec kontroly
19.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Cizatice_006_2015_1080_1090.pdf
Veľkosť: 292 KB, Dátum zverejnenia: 19.02.2015

Späť