Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obecné lesy Ľubietová,spol. s r.o.
Sídlo:
J.J. Kmeťa 90/92, 97655 Ľubietová
IČO:
31579043
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
26.01.2014
Koniec kontroly
27.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obecne lesy Lubietova,spol. s r.o._KA_058_2014_1080_1070 publikovanie.pdf
Veľkosť: 181 KB, Dátum zverejnenia: 27.03.2014

Späť