Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vodárenské a technické služby, s.r.o.
Sídlo:
Šafárikova 30, 92001 Hlohovec
IČO:
36255556
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-018/2015/1130

Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2015/1130
Účel
Preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúci
Začiatok kontroly
19.03.2015
Koniec kontroly
23.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Vodarenske a technicke sluzby, s.r.o._018_2015_1130.pdf
Veľkosť: 197 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2015

Späť