Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské služby Nitra
Sídlo:
Tehelná 3, 94985 Nitra
IČO:
17643848
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-070/2014/1100

Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2014/1100
Účel
Preveriť správnosť, spoľahlivosť a úplnosť účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných prísp
Začiatok kontroly
16.09.2014
Koniec kontroly
30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestske sluzby Nitra_070_2014_1100_1100.pdf
Veľkosť: 133 KB, Dátum zverejnenia: 30.10.2014

Späť