Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Sídlo:
Horná 20, 90001 Modra
IČO:
00180289
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
24.02.2015
Koniec kontroly
31.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Malokarpatské osvetové stredisko v Modre_KA-016_2015_1090_1080.pdf
Veľkosť: 259 KB, Dátum zverejnenia: 31.03.2015

Späť