Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov seniorov Lamač
Sídlo:
Na barine 5, 84103 Bratislava-Lamač
IČO:
00896276
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-059/2014/1080

Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej samosprávy a neverejných poskytovateľov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2014/1080
Účel
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospr
Začiatok kontroly
05.11.2014
Koniec kontroly
17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Domov seniorov Lamac_059_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 216 KB, Dátum zverejnenia: 17.11.2014

Späť