Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
Sídlo:
Ulica slovenských partizánov 1132/52, 01701 Považská Bystrica
IČO:
34059041
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-016/2015/1090

Majetok a finančné prostriedky, s ktorými hospodária organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC pôsobiace v oblasti kultúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2015/1090
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostried
Začiatok kontroly
10.02.2015
Koniec kontroly
26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Vlastivedne muzeum v Povazskej Bystrici_KA-016_2015_1090_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 285 KB, Dátum zverejnenia: 26.04.2015

Späť