Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
Nám. 1. mája 2, 90301 Senec
IČO:
00350125
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
30.09.2014
Koniec kontroly
03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MsKS_060_2014_1100_1080.pdf
Veľkosť: 300 KB, Dátum zverejnenia: 03.11.2014

Späť