Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Brehy
Sídlo:
Brehy 117, 96801 Brehy
IČO:
35659599
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2016/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
26.01.2016
Koniec kontroly
30.03.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
25.06.2015
Koniec kontroly
13.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Brehy_KA_006_2015_1080_1070_publikovanie.pdf
Veľkosť: 445 KB, Dátum zverejnenia: 13.08.2015

Späť