Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia
Sídlo:
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá
IČO:
35602210
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-060/2014/1100

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2014/1100
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
29.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť