Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
NVK TRADE, s. r. o.
Sídlo:
Trenčianska 19, 01851 Nová Dubnica
IČO:
36310786
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
20.07.2015
Koniec kontroly
10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam NVK TRADE.pdf
Veľkosť: 219 KB, Dátum zverejnenia: 10.08.2015

Späť