Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Arekont, s.r.o.
Sídlo:
gen. M. R. Štefánika 372/9, 91101 Trenčín
IČO:
46560254
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
20.07.2015
Koniec kontroly
10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Arekont_ s.r.o._007_2015_1030_1120.pdf
Veľkosť: 247 KB, Dátum zverejnenia: 10.08.2015

Späť