Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
STEFE Trnava, s. r. o.
Sídlo:
Františkánska 16, 91732 Trnava
IČO:
36277215
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-016/2016/1060

Kontrola poskytovania finančných prostriedkov na podporu bývania - zatepľovanie bytových domov.
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2016/1060
Účel
Preveriť dodržiavanie podmienok poskytovania a použitia verejných prostriedkov poskytnutých na zatep
Začiatok kontroly
19.10.2016
Koniec kontroly
29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2015/1130

Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2015/1130
Účel
Preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúci
Začiatok kontroly
14.06.2015
Koniec kontroly
16.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol TT-KOMFORT s.r.o..pdf
Veľkosť: 204 KB, Dátum zverejnenia: 16.08.2015

Späť