Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Sídlo:
Priemyselná 5, 91701 Trnava
IČO:
31449697
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-018/2015/1130

Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2015/1130
Účel
Preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúci
Začiatok kontroly
17.06.2015
Koniec kontroly
02.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol A.S.A. Trnava.pdf
Veľkosť: 198 KB, Dátum zverejnenia: 27.08.2015

Späť